บทความ
Command line boot vmware workstation
[ 2017-09-22 09:59:18 ]

หากต้องการ Install software ใน vmware แล้วต้องการให้ boot อัตโนมัติ ตอนเปิดเครื่อง ให้ท่านเปิด  notepad แล้วเน้อหาตามด้านล่าง แก้ไขตำเแหน่งที่อยู่ของ file ให้ถูกต้องให้ save เป็น file     .bat   นำไปบางที่ startup  "ที่อยู่ของ program vmware" -X -q -n "ที่อยู่ของ station ที่เราสร้าง คือ software ที่ลงใน vmware"

ตัวอย่าง

"c:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware.exe" -X -q -n "G:\vmware\test.vmx"