บทความ
set PPPoE server mikrotik
[ 2018-04-27 17:41:23 ]

แบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆดังนี้ครับ
1. เซต Mikrotik ให้เชื่อมต่อออก Internet ได้ปกติ (ใช้เป็นวง 192.168.20.0/24)
2. สร้าง PPPoE Server (ใช้เป็นวง 10.0.0.0/24)
3. ทดสอบเชื่อมต่อ PPPoE เข้ามาโดยใช้ Windows7

***ตามตัวอย่างจะมีการสร้าง Port5 เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet แบบ Local ได้ด้วย
แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้ครับ ให้ทำการเซต Route อย่างเดี้ยว แล้วทำ PPPoE Server ได้เลย (ตัดข้อ 6-8 และ 13 ได้เลย)

1. เซต Mikrotik ให้เชื่อมต่อออก Internet ได้ปกติ (ใช้เป็นวง 192.168.20.0/24) 


 1. เปิดอุปกรณ์ครั้งแรก หรือหลังทำการรีเซต จะขึ้น default config ให้เลือก remove

  รูปภาพ

 2. สังเกตุ ถ้า remove config เสร็จแล้ว ip address จะเป็น 0.0.0.0

  รูปภาพ

 3. สร้าง connection PPPoE Client
  โดยไปที่เมนู PPP > Interface แล้วเพิ่ม PPPoe Client

  รูปภาพ

 4. แท็ป general
  - ตั้งชื่อ pppoe-out1
  - เลือก Interfaces: ether1
  แท็ป Dial Out
  - ป้อน user, password ของ Internet
  - ติ๊ก Use Peer DNS ด้วย

  รูปภาพ

 5. เช็คสถานะการเชื่อมต่อ และทดสอบ ping sys2u.com เพื่อเช็คว่า Mikrotik เชื่อมต่อออกเน็ตได้

  รูปภาพ

 6. สร้าง IP ขา LAN
  โดยไปที่เมนู IP > Addresses แล้วเพิ่ม New Address
  - Address: 192.168.20.1/24
  - Interface: ether5 

  รูปภาพ

 7. สร้าง DHCP Server
  โดยเข้าเมนู IP > DHCP Server > DHCP Setup 
  เลือก Interface : ether5

  รูปภาพ
  รูปภาพ
  รูปภาพ
  รูปภาพ
  รูปภาพ
  รูปภาพ

  เสร็จสิ้นการสร้าง DHCP Server
  รูปภาพ

 8. ที่ PC ทำการ Repair เพื่อรับ IP ที่ Mikrotik แจกมาใหม่

  รูปภาพ

 9. สร้าง NAT Rule
  โดยเข้า IP > Firewall แท็ป NAT และกดสร้าง NAT Rule
  แท็ป General
  - Chain: srcnat
  - Out.Interface: pppoe-out1

  รูปภาพ

  แท็ป Action
  - action: masquerade
  รูปภาพ

 10. สร้าง Mangle Rule
  โดยเข้า IP > Firewall แท็ป Mangle และกดสร้าง Mangle Rule
  แท็ป General
  - Chain: input
  - In.Interface: pppoe-out1

  รูปภาพ

  แท็ป Action
  - action: mark connection
  - New Connection Mark: pppoe-out1_conn
  รูปภาพ

 11. สร้าง Mangle Rule เพิ่ม
  โดยเข้า IP > Firewall แท็ป Mangle และกดสร้าง Mangle Rule
  แท็ป General
  - Chain: output
  - Connection Mark: เลือก pppoe-out1_conn (ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นก่อนหน้า)

  รูปภาพ

  แท็ป Action
  - action: mark routing
  - New Routing Mark: to_wan1
  รูปภาพ

 12. สร้าง Route
  โดยเข้า IP > Routes กดสร้าง New Route
  - Gateway: pppoe-out1
  - Check Gateway: ping
  - Routing Mark: เลือก to_wan1 (ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นก่อนหน้า)

  รูปภาพ

 13. ที่ PC ทดลองเข้าเว็ป และ ping เช็คว่าใช้งาน Internet ได้

  รูปภาพ  2. สร้าง PPPoE Server (ใช้เป็นวง 10.0.0.0/24)

 14. สร้าง IP Pool
  โดยเข้าเมนู IP > Pool แท็ป Pools
  กดปุ่ม "+" เพื่อสร้าง
  Name : ppp-pool
  Address : 10.0.0.1-10.0.0.254

  รูปภาพ

 15. สร้าง NAT Rule
  เข้าเมนู IP > Firewall แท็ป NAT
  กดปุ่ม "+" เพื่อสร้าง
  Chain : srcnat
  Src.Address: 10.0.0.0/24

  รูปภาพ

  แท็ป Action เลือก masquerade

  รูปภาพ

 16. แสดง NAT rule ที่เพิ่มเสร็จแล้ว

  รูปภาพ

 17. สร้าง PPPoE Server
  เข้าเมนู PPP แท็ป PPPoE Servers
  Service Name: PPP-Server
  Interface : ether4

  รูปภาพ

 18. แท็ป Profiles
  ทำการแก้ไข profiles โดยดับเบิ้ลคลิกที่ default
  แท็ป General
  Local Address: dhcp_pool1 (เป็น dhcp ของ ip วง Local Network, 192.168.20.0/24)
  Remote Address: ppp-pool (เป็น dhcp ของ ip วง PPPoE ที่สร้างขึ้นเมื่อกี้, 10.0.0.0/24)

  รูปภาพ

 19. แสดงรูปตัวอย่างการแก้ไข profiles ของ default เสร็จแล้ว

  รูปภาพ

 20. สร้าง user ที่จะให้เข้ามาผ่าน PPPoE
  แท็ป Secrets
  Name : ppp1
  Password : ppp1
  ส่วนอื่นๆจะมีทดสอบและอธิบายเพิ่มให้ ในบทความต่อไป

  รูปภาพ

  สามารถสร้าง User เพิ่มได้เรื่อยๆ ได้ตามความต้องการ  3. ทดสอบเชื่อมต่อ PPPoE เข้ามาโดยใช้ Windows7

 21. เชื่อมต่อ LAN เข้ากับ Mikrotik (Port 4 - ที่สร้าง PPPoE Server)
  จะเห็นว่าไม่มีการแจก DHCP ใดๆออกมา ไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้

  รูปภาพ

 22. ทำการ Set up a new connection or network
  เลือก Connect to the Internet

  รูปภาพ

 23. เลือก Set up a new connection anyway

  รูปภาพ

 24. เลือก No, create a new connection

  รูปภาพ

 25. เลือก Broadband (PPPoE)

  รูปภาพ

 26. ใส่ user, password ของ PPPoE ที่เราสร้างขึ้นมา แล้วกด connect เพื่อเชื่อมต่อ

  รูปภาพ

 27. แสดงสถานะการเชื่อมต่อ

  รูปภาพ

 28. เชื่อมต่อได้แล้ว สามารถเปิด Browse ใช้งาน Internet ได้เลย

  รูปภาพ

 29. เช็คสถานะ การเชื่อมต่อปัจจุบัน

  รูปภาพ

 30. ตรวจสอบ IP ที่ได้รับ 

  รูปภาพ

 31. ทดลองใช้งาน Internet