บทความ
load balance static+dhcp bysys2u
[ 2018-09-24 08:21:40 ]
คำถามWAN1 Router Fix IP
WAN2 Router DHCP Server
ต้องการคอนฟิก Mikrotik เพื่อทำ Loadbalance รวมเน็ต
Port1 - wan ( Static IP) (ทดสอบเน็ตเข้ามา 10m)
Port2 - wan ( DHCP Client) (ทดสอบเน็ตเข้ามา 10m)
Port5 - Lan (IP : 192.168.10.1/24 , dhcp 100-200)

คำตอบ1. Remove Default Configuration / Reset clear config1.1 - ติดตั้งโปรแกรม Winbox เรียบร้อยแล้ว

1.2 เข้าโปรแกรม Winbox
- โดยปกติ mikrotik บางรุ่นจะมี default Config มาให้ ซึ่ง IP จะเป็น 192.168.88.1 (ถ้าไม่มีคอนฟิกใดๆจะเป็น 0.0.0.0)
- คลิกเลือกตัวอุปกรณ์ใน list 
- เราจะไม่ใช้ default config ให้เลือก Remove Configuration
- หรือทำการ Reset ทั้งหมด โดย
เมนู System > Reset Configuration (เลือก No default Configuration)
กด Yes 
(Mikrotik จะรีเซตและ รีบูทตัวเอง 1 รอบ)


 


1.3 เข้าโปรแกรม Winbox ใหม่อีกรอบ (สังเกตุ IP จะเป็น 0.0.0.0 แสดงว่ารีเซตเรียบร้อย)
2. WAN - สร้าง 1 Static + 1 DHCP2.1 ทำการ Static IP (wan1)
เมนู IP > Address กด " + " เพื่อสร้าง IP Address
- กำหนด IP : 10.1.10.254/24 กด OK (ในช่อง Network จะเพิ่มให้อัตโนมัติตาม /24 ที่ไว้ตอนแรก)
- Interface เลือก ether1
2.2 สร้าง DHCP Client (wan2)
- เมนู IP > DHCP Client กด " + " เพื่อเพิ่ม
-Interface เลือก ether2 กด OK
2.3 สร้าง Route (WAN1)
- เมนู IP > Route > Routes กดปุ่ม " + "
- Gateway ใส่เป็น 10.1.10.1 (IP Router ของ Gateway WAN1)
Check Gateway: ping
เพิ่ม Route ใหม่
- Gateway ใส่เป็น 10.1.10.1 (IP Router ของ Gateway WAN1)
Check Gateway: ping
Routing mark: wan_1
2.4 สร้าง Route (WAN2)
- Gateway ใส่เป็น 10.2.20.1 (IP Gateway ของ Router wan2)
Check Gateway: ping
สร้าง Route ใหม่อีก
- Gateway ใส่เป็น 10.2.20.1 (IP Gateway ของ Router wan2)
- Check Gateway: ping
- Routing mark: wan_2
2.6 แสดง Route ที่สร้างเสร็จแล้วของทั้ง 2 WAN
2.7 คัดลอกโค้ด


/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-type=!local new-routing-mark=wan_1 passthrough=no per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-type=!local new-routing-mark=wan_2 passthrough=no per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address-type=!local out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat dst-address-type=!local out-interface=ether2
2.8 เมนู Terminal > ทำการ วางโค้ดที่คัดลอกก่อนหน้า
3. สร้าง Bridge เพื่อสะดวกต่อการแก้ไขหรือเปลี่ยน Interface พร้อมกำหนด DNS ให้ตัวอุปกรณ์3.1 เมนู Bridge แท็ป Bridge กด " + "
- ตั้งชื่อ bridge-lan กด OK

- เลือก Interface ที่ต้องการ ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Bridge ที่สร้างไว้แล้ว "bridge-lan"
ตัวอย่าง เลือก port5 เข้ามาให้ก่อน (สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็น interface อื่นๆได้)


 

3.2 ใส่ DNS Server
-ปกติ Mikrotik จะ dynamic ดึง ip มาให้อัตโนมัติให้อยู่แล้ว แต่ก็สามารถกำหนดเพิ่มเองได้
ตัวอย่างใส่เป็น IP ของ google (8.8.8.8, 8.8.4.4)
-ติ๊กเลือก Allow Remote Requests
4. LAN - (สร้าง Network โดยกำหนด IP : 192.168.10.1/24 , dhcp 100-200)(Hotspot Setup จะมีการสร้าง NAT, Route, IP, DHCP, Pool ฯลฯ ให้อัตโนมัติ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการ add เองมาก
หากเราไม่ต้องการ hotspot เราก็เพียง disable หรือลบ hotspot ออกทีหลังได้ โดยค่า config ออกเน็ตอื่นๆ ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ใช้งานออกเน็ตได้ปกติ)

4.1 สร้าง Hotspot Setup
- เมูน IP > Hotspot
-แท็ป Server กดปุ่ม Hotspot Setup แล้วเลือก Interface "bridge-lan" กด Next
- กำหนด IP Network กด Next
(ตัวอย่างเป็น วง 192.168.10.1 sub 255.255.255.0)


 

- กำหนด rank DHCP ที่แจ้ง กด Next
(ตัวอย่าง แจก 192.168.10.100 - 200)


 

- Certificate เลือก none กด Next
(ถ้ามีการติดตั้ง Certificate จะทำให้ hotspot รองรับ login ผ่าน https:// ได้ และจะมี List ขึ้นมาให้เลือก) 


 

- กด Next


 

- DNS Server จะขึ้นให้อัตโนมัติ กด Next


 

- DNS Name (ปล่อยว่าง) กด Next
(ปกติ hotspot จะแสดงเป็น IP แต่ถ้ากำหนดชื่อในส่วนนี้ ก็จะเป็น NAME แทน)


 

- Local user hotspot ใช้ default กด Next
(เป็น user ที่ใช้ login เข้า hotspot ปกติจะเป็น admin ไม่มีพาส)


 

- สร้าง hotspot เสร็จสิ้น กด OK


 

4.2 ทำการ disable Hotspot ที่สร้าง เพื่อให้ใช้งาน เชื่อมต่อ lan ได้ปกติไม่ต้องมี login hotspot


 

- หลังจาก diable แล้ว ก็จะขึ้นเป็นสีเทาๆ


 

TIP : สามารถสร้างบริดจ์อื่นเพิ่ม เช่น
- bridge-lan สำหรับ network ที่เข้าใช้งานเน็ตได้เลยไม่ต้อง login
- bridge-hotspot สำหรับทำ hotspot กำหนดให้ผู้ใช้มีการ login user,pass ก่อนออกเน็ต
โดยสร้างกำหนด limit bandwidth ของแต่ละ user ได้ด้วย
แล้วจึงเลือก Interface ที่ต้องการ ว่าจะให้ port ไหนเป็นอะไรทีหลัง

5. Speed Test - Loadbalance


Wan1 (10m) + Wan2 (10m) = Speed รวมได้ 20m 

 จบบทความ