บทความ
ปรับแต่ง DNS ใน CC
[ 2013-06-03 13:03:18 ]

เข้า putty

nano /etc/dnsmasq.conf

แล้ว Copy code  ด้านล่างไปใส่ โดยลบ code เก่าออกให้หมดก่อน

# The "interface" parameter is set by the network policy (LAN/DMZ interfaces)  ตรงนี้ถ้า copy ลง winscp คำว่า intercace อาจจะตกไปอยู่ข้างล่าง ทำให้กลับขึ้นมาอยู่แนวบรรทัดเดียวกัน 
bogus-priv
# maybe make larger
cache-size=512
#
dhcp-authoritative
dhcp-lease-max=1000
# block silly requests
domain-needed
filterwin2k
#
domain=system.lan
expand-hosts
# no-negcache
strict-order
user=nobody
# Can make specific servers here and not use resolv.conf
server=203.146.237.237 # csloxinfo 39
server=203.121.130.40 # Pacific 39.9
server=203.144.255.72 # asianet 40.9
server=202.69.137.137 # Triple T Global Net 41
server=202.44.144.33 # KSC 41.5
server=203.146.102.231 # truefaster 42.5
server=203.144.255.71 # asianet 42.8
server=202.129.27.134 # cattelecom 43.6
server=202.69.137.138 # Triple T Global Net 45
server=203.146.237.222 # csloxinfo 48.5
server=202.57.160.129 # Issp 48.9
server=202.6.100.1 # ABAC 50
server=203.121.130.39 # Pacific 51.5
server=203.155.33.1 # KSC 51.9
server=202.44.68.3 # Sripatum 52.7
server=203.144.207.49 # asianet (True) 54.5
server=203.144.207.29 # asianet (True) 58.1
server=202.57.128.71 # SGA 62
server=203.147.0.3 # Jasmine Internet 62.4
server=61.19.245.246 # cattelecom *
server=61.19.254.134 # cattelecom *
server=202.47.249.4 # cattelecom *
server=203.148.255.70 # A-Net *
server=203.148.255.78 # A-Net *
server=203.149.0.2 # Samart *
server=203.149.0.3 # Samart *
server=203.146.222.3 # buddybb *
server=203.158.144.1 # Rmutp *
server=203.146.64.33 # Tnet *
server=202.182.0.1 # FarEast *
server=202.182.0.2 # FarEast *
server=192.150.249.11 # Thammasat *
server=208.67.222.222 # OpenDNS 277.8
server=208.67.220.220 # OpenDNS 285.1
# include another configuration
conf-file=/etc/dnsmasq/dhcp.conf

 เสร็จแล้วให้ save โดยกด Ctrl+o
ออกจากหน้านี้ โดยกด Ctrl+x

จากนั้นให้ พิมพ์ nano /etc/resolv.conf

nameserver 127.0.0.1     #ตรงนี้เป็น ip local
nameserver 192.168.100.1    #ตรงนี้ให้ใส่ IP ของ Server เรา 

 เสร็จแล้วให้ save โดยกด Ctrl+o
ออกจากหน้านี้ โดยกด Ctrl+x

เสร็จแล้วสั่ง service dnsmasq restart