บทความ
แก้ปัญหาเน็ตแจก IP แต่ Offline CC4.3
[ 2015-06-19 13:23:25 ]

พิมพ์  nano etc/syswatch

แต่ ผมเอามาต่อ แบบ pppoe นะครับ


# This is the configuration file for the syswatch daemon
# ** no extra spaces please **
#------------------------------------------------------------------------------

# Connection type
# - values: dhcp, static, or pppoe

conntype=pppoe


# Server type
# - values: gateway, onlan

servtype=gateway


# Heartbeat
# - Number of times we ping between writing a "heartbeat" in the log file
# - default: 10

#heartbeat=10


# Retries
# - Number of times we should ping before we call the network "down" 
# - default: 5 

retries=5


# Ping interval
# - Interval time (in seconds) between test pings
# - default: 60

interval=60


# Failed interval
# - Time (in seconds) between pings when Internet is down
# - default: 15

failedinterval=15


# Firewall
# - Command that restarts the firewall
# - default: "/etc/rc.d/init.d/firewall restart >/dev/null"

firewall="/etc/rc.d/init.d/firewall restart >/dev/null"


# Ping servers
# - The syswatch daemon by default will just ping the next hop on the Internet
#   and another device.  You can override this with a comma separated list of 
#   2 servers.

ping_servers=110.164.252.222,110.164.252.223

# บทความจาก ICT.in.th