บทความ
วิธีรวม Net CC4.3
[ 2016-06-17 09:02:22 ]

วันนี้ผมมี อะไรดีดี มาแบ่งปันครับ ใช้ไม่ได้ติดขัดตรงไหน โพสถามได้นะครับ
วิธีรวมสายเน็ต 2 เส้น (หรือมากกว่า) ให้เห็นเป็นเส้นเดียวของClarkConnect 4.3
อันดับแรกต้องใช้ iptables version 1.3.6 ขึ้นไป
ถ้ายังไม่มีให้ไปดูวิธีลงได้จากเวปนี้
http://linux.blog.in.th/node/53
หรือจะหาโหลดตัว kernel rpm จากเวปที่ให้มาลงเลยก็ได้
วิธีทำคร่าว ๆ ต้องลงตัวนี้ก่อนนะครับ Kernel-2.6.25 + iptables-1.4.0
ClarkConnect 4.3 + Kernel-2.6.25 + iptables-1.4.0
1. apt-get install cc-devel <<<< ถ้ามีแล้วก็ข้ามไปนะครับ
2. cd /usr/src
3. wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.25.tar.bz2
4. wget ftp://ftp.netfilter.org/pub/iptables/iptables-1.4.0.tar.bz2 (http://ftp://ftp.netfilter.org/pub/iptables/iptables-1.4.0.tar.bz2)
5. tar xvjf iptables-1.4.0.tar.bz2
6. tar xvjf linux-2.6.25.tar.bz2
7. cd
8. make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.25
9. make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.25
10. cd /usr/local/sbin/
11. cp ip* /sbin/
พอทำเสร็จ ลองเทสว่า iptables เราใช้ได้หรือยังด้วยคำสั่ง iptables -V
สิ่งที่ผมแนบมานี้เป็น ตัวอย่าง แค่2wan ครับ เป็นppp0 กับ ppp1 ไม่ได้แยกเน็ตแยกเกมส์แต่อย่างใดนะครับ ทำรวมไว้
เฉยๆ เวลา test speed จะเห็นว่าทั้งสองเส้นรวมกัน เช่น 4 MB+4MB=8MB สามารถนำไปใช้ได้เลย เอาไปต่อยอด
กันเอาเองครับ
โค๊ด (copy แล้ววางทับใน rc.firewall.local ได้เลยนะครับ อย่าลืม สำรอง อันเก่าก่อนนะครับ กันไว้
ดีกว่า) (เปลี่ยน Lan IP ให้ตรงกับวงแลนของท่านนะครับ) ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ 

copy วางทับแล้ว สั่ง service firewall stop
แล้ว สั่ง service firewall start นะครับ

โมดิฟาย by sangwanpe
เครดิต
คุณ oscomputer จาก www.linuxthai.org (http://www.linuxthai.org),
คุณX จาก www.truefaster.com (http://www.truefaster.com),
คุณ Ton Or จาก www.linux.blog.in.th (http://www.linux.blog.in.th)

โค๊ต
# -------------------------------------------------------------
# Squid
# -------------------------------------------------------------
# if [ -f /var/run/squid.pid ]; then
# iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -m multiport --destination-port 80,5977 -j REDIRECT --to-port 3128
# iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m multiport --destination-port 80,5977 -j REDIRECT --to-port 3128
# fi

# -------------------------------------------------------------
# Frox
# -------------------------------------------------------------
if [ -f /var/run/frox.pid ]; then
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp --destination-port 21 -j REDIRECT --to-port 2121 > /dev/null
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --destination-port 21 -j REDIRECT --to-port 2121

# HipStreet for Frox
iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -d 58.97.46.0/24 --destination-port 8021 -j REDIRECT --to-port 2121 > /dev/null
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -d 58.97.46.0/24 --destination-port 8021 -j REDIRECT --to-port 2121

fi

## statistic by Mr.X
Lan="192.168.192.0/24"
Net="Truefaster_Extream_Balance"
Any="0.0.0.0/0"
E="eth1"
Extream_Balance1="MARK --set-mark 0x0"
Extream_Balance2="MARK --set-mark 0x1"

iptables -t mangle -F PREROUTING > /dev/null
iptables -t mangle -Z PREROUTING > /dev/null
iptables -t mangle -F > /dev/null
iptables -t mangle -Z > /dev/null

iptables -t mangle -F Truefaster_Extream_Balance
iptables -t mangle -N Truefaster_Extream_Balance
iptables -t mangle -A Truefaster_Extream_Balance -m statistic --mode nth --every 2 --packet 0 -j $Extream_Balance1
iptables -t mangle -A Truefaster_Extream_Balance -m statistic --mode nth --every 2 --packet 1 -j $Extream_Balance2

iptables -t mangle -A PREROUTING -p all -j $Net


credit : http://www.linuxthai.org/