ดาวน์โหลด
P2NSoft v1.4.0 สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่

P2NSoft v1.4.0 สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่   

หากลูกค้าที่ติดตั้ง v 1 อยู่แล้วก็สามารถ Update ได้โดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูปรับปรุงระบบ และกดปรับปรุงระบบเพียงเท่านั้นก็จะ update เป็น V.1.4.0 

หากท่านที่ต้องการที่จะติดตั้งใหม่ให้ Download file ได้ที่นี่ >>Download Here<<