ดาวน์โหลด
P2NHotspot Soft 1.3.3 ดาวน์โหลด ที่นี่

ตัวนี้เป็น Hotspot Full ซึ่งทดลองใช้ได้ 7 วัน  สำหรับสถานราชการใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานและ update ตลอดอายุการใช้งานเช่นกัน หากสถานราชใดต้องการใช้งานกรุณาส่งเอกสารและรูปถ่ายสถานที่ตั้ง 5 รูป รูปถ่าย ผู้ดูแลระบบ 1 รูปรูปที่คิดว่าเท่ ที่สุดครับ และเอกสารขอใช้งาน อยู่ในหน้า download แล้ว Scan ส่ง Email มาที่ info@p2nnetwork.com เพื่อขอใช้งาน ทางเรายินดีที่จะ Regiter ให้ทุกหน่วยงานราชการ


ตัวนี้ได้แก้ บัค และเพิ่มในส่วน ปรับแต่งหน้า login ให้ท่านใช้งานได้ง่ายและแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจน สามรถ upload รูปโดยไม่ต้องใช้ link สามารถupload ขึ้น server ได้เลยและมีการเปลี่ยน เรื่องของ text editor เพื่อใช้งานได้สดวก สำหรับคนที่ไม่เก่ง html   สามรถเพิ่มผู้ใช้ ของ administrator ได้ 

 

P2Nsoft v.1.3.2   DOWNLOAD HERE    ตัวนี้ได้เพิ่ม ส่วนจัดการบัตร Internet ,ส่วนจัดการผู้ใช้งาน, การพิมพ์รายชื่อผู้ใช้, แก้ไขส่วนเพิ่มผู้ใช้ใน Excel   หาก Install เสร็จแล้วให้ Update ระบบเพื่อปรับปรุงเป็น v.1.3.3