ดาวน์โหลด
Software remote ssh

Software remote ssh เป็น program สำหรับ การจัดการ Os และ Program