ดาวน์โหลด
เอกสารคำขอใช้งาน Software p2nsoft hotspot

เอกสารคำขอใช้งาน Software p2nsoft hotspot  

เอกสารที่ต้องแนบ
-บัตรราชการ
-รูปถ่าย Admin ณ.ปัจจุบัน  ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปหน้าตรง รูปนี้เราเอามาใช้เก็บเป็นข้อมูลและประมวลภาพถ่ายแต่ละสถานราชการ
-รูปถ่ายสถานที่ 5 รูป 


ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จาก P2NNetwork