ABOUT US

 

 

ประวัติความเป็นมา

    P2NNetwork(พีทูเอ็น เน็ทเวิอร์ค) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างไม่มีกำหนดและไม่เป็นทางการของทีมงาน โดยการได้พบกันครั้งนั้นได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการกันมายาวนานของแต่ละคน จนก่อเกิดแรงบัลดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราอยากจะนำความชำนาญและสามารถทั้งหมดที่เรามีพัฒนาโปรแกรม wifi hotspot ขึ้นมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจนส่งผลให้พวกเราได้ก้าวเข้าสู่เส้นทาง "network" แล้วต่อยอดพัฒนามาเรื่อยๆทั้งในด้าน "software" และ "hardware" จนมีชื่อที่รู้จักในนามของ "P2Nnetwrok" ตลอดมา

    P2Nnetwrok ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยก่อตั้งขึ้นมาภายใต้นโยบายที่ว่า "เราไม่สร้างโปรแกรมแต่เราสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะถูกพัฒนา แบ่งบัน และ มอบความสุขให้กับผู้ใช้ตลอดไป"

 

ผลงานในปัจจุบัน

  ในบัจจุบันนี้ระบบ "software" และ "network" ของเราได้รับความสนใจถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น software webside network และ hotspot กลุ่มผู้ใช้ก็มีเริ่มตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็ก สถานที่ราชการ โรงเรียน จนไปถึง ระดับอำเภอ
 

  ผลงานของ P2Nnetwork ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากคำติชมและแนะนำจากลูกค้าของเราที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย ทำให้เราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนได้รับความไว้ใจทั้งในด้านสินค้าและบริการจากผู้ใช้ตลอดมา

โครงการในอนาคต

   พวกเรามีความฝันอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ชื่อ P2Nnetwrok เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีโครงการใหญ่ที่เราอยากจะแบ่งบันกลับสุ่งสังคมอย่างมากมาย โดยเบื้องต้นได้แก่

    - เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมโดยมุ่งเน้น พื้นฐาน ลอจิก และ อัลกอริทึม

    - เปิดอบรมการใช้งานและพัฒนา linux และ เน็ตเวิร์ค

    - ติดตั้งและพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค เผื่อการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

    - ระบบ free wifi hotspot ทั่วเชียงใหม่โดยเฉพาะบริเวณแหล่งนักท่องเที่ยวชุกชุม

    ** โดยทุกโครงการจะเป็นโครงการที่ทำให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือมีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น**