แจ้ง update V 1.4.0

ตอนนี้เราได้ทำการแก้ไขบัตรรายชั่วโมงและผู้ใช้รายชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว