ผลงาน
งานเดินสายและติดตั้งตู้ Rack outdoor Innova office rent
[16/07/2559]
านติดตั้งกล้องวงจรปิด AHD 1.3Mpx โรงงาน โฟแล็ค ป่าเส้า สารภี ด้วย AHD 16 ตัวพร้อมเดินสาย ร้อยท่อ งบไม่ถึง 60,000
[29/07/2558]
12,000 บาท AHD 1.3Mpx 4 ตัว พร้อมติดตั้ง สมนึกคอร์ด แม่โจ้
[01/07/2558]
เตรียมงาน
[31/07/2558]
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ร้านนมผงกาดรวมโชค เชียงใหม่
[19/07/2558]
งานติดตั้งชุด Promotion แถวโรงพักแม่ปิงเชียงใหม่
[17/07/2558]
งานกล้องวงจรปิด แถววัดป่าแพ่ง ต.ป่าตัน จ. เชียงใหม่
[15/07/2558]
งานติดตั้ง wireless พร้อมระบบ authentication P2Nsoft อมรรักษ์จ. แพร่
[14/05/2558]
ติดตั้ง wifi ระยะไกล ร้าน เรด้าแม่โจ้ เชียงใหม่
[07/03/2558]
งานติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียอนุบาล ดรุณนิมิตร เชียงใหม่
[01/07/2558]
งานติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงงานผลิตตู้แรก Cherval สันกำแพง เชียงใหม่
[03/03/2558]
งานติดตั้งสาย Fiber obtic คณะ เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[01/03/2558]
โรงเรียนบ้านแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
[15/08/2556]
[30/07/2557]
โรงแรม c-oneservicedapartments.com
[24/03/2556]
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม‏
[09/04/2557]
โรงเรียน อนุบาลวัดห​นองขุนชาติ หมู่1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
[05/02/2557]
แขวงการทางชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
[01/02/2557]
ศูนย์ศึกษา 90 ปี โรงเรียนอุดมดุรณี จังหวัดสุโขทัย
[27/11/2556]
โรงเรียนสัพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
[01/11/2556]
โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ หมู่ 1 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
[21/11/2556]
โรงพยาบาล สบเมย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
[18/11/2556]
โรงเรียนอุดมดรุณี ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.งสุโขทัย
[19/11/2556]
โรงเรียน ตลุกดู่วิทยาคม ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
[07/11/2556]
วัดราษฎร์สังคม บุญสถานแห่งการทำความดี
[16/10/2556]
present โปรแกรมเก็บข้อมูลการจับกุมยาเสพย์ติด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
[30/09/2556]
ผลงานการติดตั้งระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ ของสำนักงาน ค้นหาและติดตามพืชเสพติด โดย Software P2NSoft 1.3.9
[17/09/2556]
งานติดตั้งระบบ wifi ครอบคลุมพื้นที่ ต.ไชยสถาน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
[26/08/2556]
อบต.บ้านดู่ จ.ร้อยเอ็ด
[05/08/2556]
โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน
[00/00/543]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
[04/07/2556]
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า จ.ตาก
[21/06/2556]
ผลงาน ติดตั้ง wireless และ P2NSoft hotspot โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จ.เชียงราย
[01/06/2556]
โรงพยาบาล ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
[01/06/2556]
หอพัก VK Place จ.เชียงใหม่ หลัง มช
[24/05/2556]
ราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี
[23/05/2556]
ร้านเกมส์ Greenzone ถ.สายต้นยางหนองหอย
[22/05/2556]
ระบบ WiFI บ้านเอื้ออาทร เชียงใหม่
[21/05/2556]
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม จ.เชียงราย
[19/05/2556]
โรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.
[16/05/2556]
โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่
[10/05/2556]
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง
[00/00/543]
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
[00/00/543]
หอพัก Pepo เชียงราย
[01/05/2556]
งานติดตั้ง wireless สนามบิน เชียงราย
[00/00/543]
ระบบ server หอพัก เนตรนภา
[01/12/2555]
ผลงานติดตั้ง Wifi ร้าน Game justnet (เชียงใหม่)
[31/01/2556]
ผลงานการติดตั้ง Acess point ริมดอยเพลส (เชียงใหม่)
[01/01/2556]
ติดตั้งระบบ wireless โรงงานแห่งหนึ่ง นิคมลำพูน
[15/12/2555]
งานติดตั้งระบบ server และ wifi โรงพยาบาลวังเหนือ
[04/10/2555]
ติตตั้ง server พร้อมโปรแกรมที่โรงแรม K2P
[02/03/2556]