ผลงาน
ติตตั้ง server พร้อมโปรแกรมที่โรงแรม K2P
[ 02/03/2556 ]

โรงแรมนี้มีชาวต่างชาติมาพักค่อนข้างเยอะ ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ระบบ internet เพื่อการติตต่อ และ การทำงาน ทางผู้จัดการโรงแรมได้เห็นความจำเป็นในจุดนี้จึงได้เลือกไว้วางใจในระบบและบริการของเรา ^^