ผลงาน
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง
[ 00/00/543 ]

ฝ่าย It สามาร intall software เองได้ ขอขอบคุณที่ทางโรงพยาบาลไว้วางใจให้ P2nnetwork ได้เป็นส่วนร่วมของทางโรงพยาบาล