ผลงาน
โรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.
[ 16/05/2556 ]

โรงเรียนนนทรีวิทยา กทม. อาจารย์ ทำการ install ตามคูมือทำได้เองครับอาจารย์ค่อนค่างเก่งอยู่เหมือนกันครับก็เลยสบายหน่อยครับงานนี้  ขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ทำให้ P2NNetwork ได้เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน