ผลงาน
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยาคม จ.เชียงราย
[ 19/05/2556 ]

ทางอาจาร์ได้ไว้วางใจใช้ Software P2NSoft hotspot เพื่อควมคุมการใช้งาน Internet ของโรงเรียน ทาง P2NNetwork ขอขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ให้ P2NNetwork ได้เป็นส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ Internet ในครั้งนี้