ผลงาน
หอพัก VK Place จ.เชียงใหม่ หลัง มช
[ 24/05/2556 ]

Upgrade software จาก software เดิมที่เคยใช้งานก่อนหน้านี้ เปลี่ยนเป็น  P2Nsoft โดยเราได้เข้าไปจัดการระบบให้ เพราะอยู่เชียงใหม่เลยง่ายด้วยระยะทางที่ไกล้