ผลงาน
โรงพยาบาล ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
[ 01/06/2556 ]

ได้รับความไว้วางใจจากทางโรงพยาบาล เมื่อได้มองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของ พรบ การสัญจรทางคอมพิวเตอร์และการควบคุมการใช้งานและเมนูที่ง่ายต่อการใช้งาน  ทั้งนี้เราขอขอคุณทางโรงพยาบาลเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจ P2NNetwork ให้ได้เป็นส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา Internet