ผลงาน
ผลงาน ติดตั้ง wireless และ P2NSoft hotspot โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จ.เชียงราย
[ 01/06/2556 ]
 

ผลงานการติดตั้ง wifi และ Software ทำการติดตั้งระบบ Wifi ทั่วโรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม ด้วยงบประมาณ 40,000 บาท และ Internet ความเร็วสูง ถึง 2Mb และจ่าย net ทั่วโรงเรียนทำเอาเราเงื่อตกไปตาม ๆ กัน แต่ก็ลุล่วงมาด้วยดี ขอบคุณทุกทางโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการ และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความสนใจ P2NNetwork