ผลงาน
งานติดตั้งระบบ server และ wifi โรงพยาบาลวังเหนือ
[ 04/10/2555 ]

โดยโรงพยาบาลได้ไว้วางใจให้ P2NNetwork ได้ทำการติดตั้งระบบของโรงพยาบาล ซึ่งทั้งมดได้ทำการติดั้งระะบบ server hotspot ด้วย Program P2NSoft 1.0.1 และ access point ทั้งหมด เราได้เลือกใช้ UniFi Pro 3x3 MIMO, 750Mbps, 2.4&5GHz (Dual Radio), Gigabit Ethernet ค่าย Ubnt ติดตั้งทั้งหมด 6 จุดทั่วโรงพยาบาล ใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ขอขอบคุณ โรงพยาบาลวังเหนือที่ไว้ใจให้เราได้เป็นส่วนรวม


โรงพยาบาลวังเหนือ จ.ลำปาง

ระบบของโรงพยาบาลและ Server บริหารจัดการ Internet