ผลงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า จ.ตาก
[ 21/06/2556 ]

ขอบคุณอาจารย์และทางโรงเรียนเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้ P2NNetwork ได้เป็นว่นร่วมในการบริหารจัดการ Internet ในโรงเรียน