ผลงาน
ผลงานการติดตั้งระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ ของสำนักงาน ค้นหาและติดตามพืชเสพติด โดย Software P2NSoft 1.3.9
[ 17/09/2556 ]

ผลงานการติดตั้งระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ ของสำนักงาน ค้นหาและติดตามพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ โดย Software P2NSoft 1.3.9 ทั้งนี้ทางสำนักงาน ได้ไว้วางใจให้ ทีมงาน P2NNetwork ได้เป็นส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเดียวกับ Internet ของสำนักงานและทางสำนักงานได้พอใจกับ Software ของเราค่อนค่างมากเพราะเนื่องด้วยการจัดการที่รัดกุมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทำให้ทีมงานเราต้องเร่งทำ V.2 ให้เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้า ขอบคุณทาง สำนักงานค้นหาและติดตามพืชเสพติดเป็นอย่างสูง  จากทีมงาน P2NNetwork