ผลงาน
present โปรแกรมเก็บข้อมูลการจับกุมยาเสพย์ติด ของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
[ 30/09/2556 ]

ทาง p2nnetwork รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการสร้างระบบที่ช่วยในการเก็บข้อมูลการจับกุมยาเสพย์ติด โดยพัตนาจากระบบเดิมที่แต่ละสถานี่ย่อยต้องส่งข้อมูลมาเป็นข้อความ และ ให้ทางศูนย์กลางเป็นผู้บันทึกผ่าน ms access ทำให้เกิดความยุ่ยากและมีโอกาศผิดพลาดสูง โดยระบบใหม่ที่ทาง p2nnetwork ได้สร้างขึ้นจะเป็นการทำงานผ่าน web server เพื่อให้แต่่ละสถานีย่อยเพิ่มและแก้ไขข้อมูลได้เองทำให้ทางศูนย์ลดขั้นตอน การทำงานเหลือเพียงตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น

ส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมจากระบบเก่าคือ

     -  ระบบคำนวนข้อมูลเพื่อแสดงสถิติออกมาเป็นชาร์ตได้

     - แยกการเก็บข้อมูล ที่อยู่ จากเก็บรวมกัน ก็แยกออกมาเป้น เลขที่ หมู่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อให้งานในการสืบค้นหาข้อมูล

     - สามารถใส่รูปภาพเข้าไปในข้อมูลได้