ผลงาน
ติดตั้งระบบ wireless โรงงานแห่งหนึ่ง นิคมลำพูน
[ 15/12/2555 ]
ติดตั้งระบบ wireless โรงงานแห่งหนึ่ง นิคมลำพูน ติดตั้งระบบเพื่อสงสัญญาณไปยังห้องควบคุมเพื่อเตือนระดับน้ำ ในแท้งน้ำ หากน้ำลดหรือปริมาณเกินจะส่งสัญญาน ไปยังห้องควบคุมนั้น ซื่งระบบนี้ไม่ได้ใช้การดึงข้อมูลมากและบวกกับงบประมาณที่ค่อนค่าง save เราเลยเลือกใช้ Nano m2 local เพราะราคาไม่สูงนักและทำ WDS ได้ซึ่งเหมาะกับโรงงานนี้แล้ว ใช้เวลาติดตั้ง 13 จุด ห้องควบคุม 3 จุด แท้งน้ำอีก 10 จุด ใช้เวลา 2 วันงานนี้ค่อนค่างยากเพราะเป็นโรงงานต้องเดินสายเก็บใส่ท่อให้เรียบร้อย ต้องขอบคุณทางโรงงานที่ไว้วางใจ P2NNetwork