ผลงาน
โรงเรียนสัพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
[ 01/11/2556 ]

งานนี้ค่อนค่างปวดหัวครับเนื่องจาก เรากำลังพัฒนา v.2 แต่ยังไม่เสร็จท่านและทางโรงเรียนต้องการใช้งาน internet ทั้งหมดจำนวน 6 สายด้วยกันที่ v1 ทำไม่ได้เนื่องมาจาก OS ไม่ Support Driver Lan เราจึงประชุมกันวาไหน ๆ ก็ไหน ๆ ละจับ Clear OS เลยดีกว่า แต่ V.นี้เราได้นำ ตัว Software ของ v.1 มาร่วมทำ ซึ่งนี่แหละที่น่าปวดหัวยิ่งขึ้นเพราะว่าการวางตำแหน่องของ addon ทุกอย่างอยู่ไม่ตรงกันและเรื่องของ gcc appication ทั้งหลาย เหมือนกำเราได้รื้อระบบให่เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ก็ทำให่เราได้รู้หลาย ๆ อย่าง ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากที่แนะนำหลายเรื่องทำให้เราได้กลับมาพัฒนา v.2  ขอบคุณครับ ทีมงาน P2NNetwork