ผลงาน
ติดตั้ง wifi ระยะไกล ร้าน เรด้าแม่โจ้ เชียงใหม่
[ 07/03/2558 ]

ติดตั้ง wifi ระยะไกล ร้าน เรด้าแม่โจ้ เชียงใหม่

งบประมาณ 9,000 บาท รวมเซ็ตระบบ 

อุปกรณ์ Nanostation M5 ระยะ 2.5 km