ผลงาน
ผลงานติดตั้ง Wifi ร้าน Game justnet (เชียงใหม่)
[ 31/01/2556 ]
ได้ติดตั้ง bulet M2 + Omni 9 dbi ระยะหวังผล 200 m ทำการติดตั้งพร้อมกับ Software P2NSoft 1.0.2 เจ้าของร้านมี Server ร้าน Game อยู่แล้วเลยสดวกที่จะ Install Software ไปพร้อม ๆ กับร้านเกมส์ ต้องขอขอบคุณ คุณ บอลเจ้าของร้าน justnet ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ครับ