ผลงาน
งานเดินสายและติดตั้งตู้ Rack outdoor Innova office rent
[ 16/07/2559 ]

เป็นงานเดินท่อฝังดินทั้งหมด ทั้งสายไฟและ Network และเป็นการทำฐานสำหรับตู้ Rack ภายนอกอาคาร ส่วนของระบบเป็นการใช้งาน ของ hotspot คุบคุมโดย mikrotik และ บริหารจัดการ Vlan ด้วย swich Layer3


concept สีดำทั้งหมด

ก่อฐานขึ้นเพื่อยกระดับความสูงของตู้

ภายในการเดินสายร้อยท่อ ที่ทำสีแล้ว


การติดตั้งที่ยังไม่ได้เก็บสีอีกรอบและดัดท่อด้วย hot air ให้เข้ารูป เสร็จ 90%


ลักษณะการวางตู้บนฐานที่ทำไว้

สายที่ออกมาจากใต้ดิน