ผลงาน
ระบบ server หอพัก เนตรนภา
[ 01/12/2555 ]

ระบบ server หอพัก เนตรนภา เป็นระบบเล็ก ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว เป็หอพัก 4 ชั้นเดิมทำ Router ป็นตัวแจก IP มีปัญหาเรื่อ Bit ปัญหาใหญ่ของทุกหอพัก ตอนนี้ทางหอพักได้ใช้ Program P2NSoft จัดการเรื่อง Internet ทำให้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลย  ขอขอบคุณหอพัก เนตรนภา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี