สินค้า
Diskless Service
ราคา : Call.0854394546


รับทำระบบ No harddisk ร้านเกมส์ ร้าน Internet ราคาถูก

ไม่เกิน 20 เครื่อง 5,000 บาท 
ราคา  30 เครื่อง ไม่เกิน 50 เครื่อง 6,000 บาท
ราคา  50 เครื่อง ไม่เกิน 70 เครื่อง 8,000 บาท
ราคา  80 เครื่อง ไม่เกิน 100 เครื่อง 10,000 บาท

ราคานี้ ลงได้ทั้ง XP และ 7